Recafa

Kartongista lisäarvoa kirsikkatomaattien pakkausmateriaalina

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board ja Osuuskunta Närpiön Vihannes ovat yhteistyössä teettäneet tutkimuksen, jossa vertailtiin kartongista tehtyjä kirsikkatomaattirasioita muovipakkaukseen. Tutkimus keskittyi erityisesti kuluttajien mielikuviin, ruokahävikkinäkökulmaan ja ilmastovaikutuksiin. Kuluttajat pitävät kartonkia muovipakkauksia vastuullisempana valintana ja tämä koettu arvo näkyi myös halukkuutena maksaa siitä enemmän. Tutkimus osoitti myös, että kirsikkatomaatit säilyvät kartonkirasioissa vähintään yhtä hyvin kuin muovipakkauksissa.


Tutkimuksen yksityiskohtaisen kuluttajatutkimuksen toteutti ulkopuolinen kuluttajatutkimusyritys Sense N Insight Suomessa. Osallistujat pitivät kartonkia kätevänä, innovatiivisena, esteettisesti miellyttävänä ja vastuullisena korkean arvon tuotteena, joka vahvistaa mielikuvaa tomaattien laadukkuudesta. Useimmat vastaajat ilmoittivat suosivansa kartonkia sen kierrätettävyyden vuoksi, mutta mainitsivat haluavansa nähdä sen sisällä olevat tomaatit paremmin. Tutkimukseen osallistuneet kuluttajat olivat valmiita maksamaan kartonkirasiasta enemmän kuin muovipakkauksesta. Tämä osoittaa, että kuluttajat etsivät nyt aktiivisesti vaihtoehtoja muoville.


Tutkimuksen toinen osa tarkasteli kirsikkatomaattien säilyvyyttä ja niiden kasvattamisen ilmastovaikutuksia. Tuote itsessään on arvokas, minkä takia hävikin välttäminen on erityisen tärkeää. Luonnonvarakeskus (Luke) tutki kirsikkatomaattien säilyvyyttä, kun ne oli pakattu Metsä Boardin eri kartonkilaatuihin ja kierrätetystä PET-muovista valmistettuihin pakkauksiin. Tulosten mukaan kirsikkatomaatit säilyvät kartonkirasioissa vähintään yhtä hyvin kuin muovipakkauksissa.


Tutkimuksessa mitattiin myös kierrätetystä PET:stä valmistetun muovirasian ilmastovaikutus, jonka todettiin olevan kuusi kertaa suurempi kuin keskimääräinen kartonkikotelon ilmastovaikutus. Tämä osa tutkimusta perustui tuotanto- ja kuljetustietoon sekä Metsä Boardin toimittamaan kartongintuotantoa koskevaan lisätietoon. Kuten muidenkin elintarvikepakkausten kohdalla, kirsikkatomaattipakkauksen varsinaisen kokonaisvaikutuksen ilmastoon todettiin olevan suhteessa hyvin pieni itse elintarvikkeen tuotantoon verrattuna. Siksi ensiarvoisen tärkeää onkin käyttää elintarvikkeet ja välttää kokonaan ruokajätteen syntyminen.

www.metsaboard.com